gipwin đồng hành phát triển kinh tế miền núi
Đại hội Đại biểu hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi lần thứ 2 được tổ chức tại Khách sạn Công đoàn Quảng Bá – 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội vừa diễn ra ngày 18/12/2021.
Trong đó, GIPWIN tự hào là một trong những doanh nghiệp tham gia tài trợ chính để tạo nên thành công tốt đẹp của Đại hội. Cùng với đó, GIPWIN đã gửi tặng gần 60 suất quà cho các đại biểu đến tham dự Đại hội.
GIPWIN đồng hành cùng Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi nhiệm kỳ 2021-2026
Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan. Vai trò của Hội là xây dựng và mở rộng hệ thống các chi hội ở địa phương, tham gia hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế; tham tham gia tư vấn mưu cho các cơ quan quản lý nhà nước ở T.Ư và địa phương.
Bên cạnh đó, Hội hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức phi chính phủ trong nước và nước ngoài để đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội Hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi sẽ tiếp tục phát huy những kết quả bước đầu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đẩy mạnh các mặt công tác và hoạt động của Hội với bước chuyển biến mới; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội, trong đó chú trọng các Ban Kinh tế Tài chính, Ban Quản lý và Điều hành Quỹ Hỗ trợ phát triển miền núi Việt Nam, Ban Kiểm tra và Ban chỉ đạo thực hiện các Dự án của Hội; Thành lập Tạp chí Kinh tế miền Núi Việt Nam; Viện Nghiên cứu Kinh tế miền Núi Việt Nam…
Cùng nhìn lại một số hình ảnh đẹp tại Đại hội:
GIPWIN đồng hành cùng Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi nhiệm kỳ 2021-2026
GIPWIN đồng hành cùng Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi nhiệm kỳ 2021-2026
GIPWIN đồng hành cùng Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi nhiệm kỳ 2021-2026
GIPWIN đồng hành cùng Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi nhiệm kỳ 2021-2026
GIPWIN đồng hành cùng Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi nhiệm kỳ 2021-2026
GIPWIN đồng hành cùng Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi nhiệm kỳ 2021-2026
GIPWIN đồng hành cùng Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi nhiệm kỳ 2021-2026
GIPWIN đồng hành cùng Hội hỗ trợ phát triển kinh tế miền núi nhiệm kỳ 2021-2026

 

NHẬN BÁO GIÁ VÀ HỖ TRỢ THÔNG TIN VỀ GIPWIN

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *